12/12/15

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή θεωρία του κράτους και του δικαίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ:

- Τι είναι δίκαιο; Το δέον και το είναι;
- δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο, Η σχολή του φυσικού δικαίου. Ο νομικός θετικισμός. Ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
- Ποιος είναι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός χώρος
- Η νεωτερική πολιτειακή τομή, το δίκαιο και το κράτος
- Το ιδιωτικό ως χώρος της αυτονομίας σε αντιδιαστολή με το δημόσιο ως χώρος του καταναγκασμού
- Τι είναι σύνταγμα,
- Τι είναι φιλελεύθερος και δημοκρατικός συνταγματισμός; Φιλελευθερισμός και δημοκρατία στο Σύνταγμα
- Ποιες είναι οι λειτουργίες του Συντάγματος; Εγγυητική, νομιμοποιητική και συμβολική λειτουργία
- Συντακτική εξουσία και συντεταγμένες εξουσίες.
- Αναθεωρητική λειτουργία
- Η «θεωρία των τριών στοιχείων.»Τι είναι κράτος και ποια τα στοιχεία του; Έδαφος, Λαός, Εξουσία
- Άτομο, λαός και έθνος. Οι δύο «σχολές» περί έθνους και κράτους. Το έθνος ως οργανική κοινότητα και το έθνος ως δήμος.
- Τι είναι κυριαρχία; Θεωρίες της κυριαρχίας: από τον ύστερο Μεσαίωνα στις αρχές του 21ου αιώνα    
- Οι γενιές των δικαιωμάτων. Τι είναι τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα; Τι είναι δικαίωμα; Τα ατομικά, ως πρώτη γενιά δικαιωμάτων. Τα πολιτικά ως δεύτερη γενιά. Τα κοινωνικά δικαιώματα ως τρίτη γενιά δικαιωμάτων. Σε ποιες μορφές κράτους ανταποκρίνονται και σε ποιες εποχές; Ποιες ανάγκες υπηρετούνται, ποια συμφέροντα προκρίνονται και ποιες ιδεολογίες γίνονται κρατικές προτεραιότητες;
- Τι είναι πολίτευμα;
- Τι είναι κράτος δικαίου; Κυριαρχία και δικαιώματα.  
- ΤΙ είναι κοινωνικό κράτος. Η ιστορική μακροσυγκυρία του κοινωνικού κράτους. Σε ποιες ανάγκες ανταποκρίθηκε; Ποιες οι θεμελιώδεις πολιτειακές του συντεταγμένες.  Πώς και γιατί μετασχηματίζεται το παραδοσιακό φιλελεύθερο κράτος σε κοινωνικό κράτος. Τα κοινωνικά δικαιώματα διαφέρουν από τα ατομικά;
Μορφές πολιτευμάτων: από την απολυταρχία στη δημοκρατία       

2. Ιδιότητα του πολίτη και μετανάστευση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ:
Τι είναι μετανάστευση;
Πώς σχετίζεται με την ιδιότητα του πολίτη και πού τη συναντάει.
           Η ιδιότητα του πολίτη ως πρόσβαση στα δικαιώματα: Η κοινωνική ιδιότητα του πολίτη
Τι είναι ιθαγένεια
Η ιστορική και θεωρητική συγκρότηση της ιδιότητας του πολίτη: η φιλελεύθερη και η πολιτειακή παράδοση. Ποιοι (δεν) είναι πολίτες;
Η ελληνική ιθαγένεια από την ίδρυση στην εδαφική ολοκλήρωση  της Ελλάδας
     Η ιθαγένεια τον καιρό του ψυχρού πολέμου. Το μέτρο της στέρησης της ιθαγένειας σε μειονοτικούς και αντιφρονούντες κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.  
           Ιθαγένεια και αποδημία
        Η Ελλάδα της μετανάστευσης: ομογενείς («Παλιννοστούντες» και «Βορειοηπειρώτες») και αλλογενείς αλλοδαποί.
ΤΟ δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας από το 2000 ως σήμερα μέσα από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Η αλλαγή του 2010 στον Κώδικα Ελληνικής ΙθαγένειαςΑρχειοθήκη ιστολογίου