10/6/13

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ιδιότητα του πολίτη και μετανάστευση

Δ. Χριστόπουλος, Ποιος είναι έλληνας πολίτης, Εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2012


Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή θεωρία του κράτους και του δικαίου, 

- Α. Μανιτάκης, Συνταγματική οργάνωση του κράτους,, 
.1ο κεφάλαιο. Το Σύνταγμα του Κράτους
2ο κεφάλαιο. Συντακτική εξουσία και αναθεωρητική λειτουργία
4ο κεφάλαιο. Το Κράτος του Συντάγματος
5ο κεφάλαιο. Μορφές του σύγχρονου κράτους


και φάκελος σημειώσεων 

Αρχειοθήκη ιστολογίου