17/1/13

Το μάθημα της 18ης Ιανουαρίου 2013 "Τέχνη, ελευθερία και λογοκρισία" δεν θα πραγματοποιηθεί. 

Θα γίνει αναπλήρωση στην ίδια αίθουσα Α.4.1 την Τρίτη 22 Ιανουαρίου στις 12.30 - 14.00

Αρχειοθήκη ιστολογίου