10/12/12


Επόμενο Κρίσι-μο Σεμινάριο:

11η Δεκεμβρίου 2012 – Αμφιθέατρο Αργυριάδη 
(κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών) 19:15 

Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΙΖΙΚΟ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Γιώργος Σωτηρέλης & Ηλίας Νικολακόπουλος (Παν/μιο Αθηνών)
Συντονισμός - σχόλιο: Γεράσιμος Μοσχονάς (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Αρχειοθήκη ιστολογίου