3/6/11

Εξεταστέα ύλη

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Θεωρία του κράτους και του Δικαίου
1. Φάκελος σημειώσεων
2. Μανιτάκη Αν., Συνταγματική οργάνωση του κράτους
σελ. 1-34 και 91-τέλος ή του ιδίου Τι είναι κράτος

Ιδιότητα του πολίτη και μετανάστευση
1. Φάκελος σημειώσεων 
2. Παύλου Μ., Χριστόπουλος Δ., (επιμ.,) Η Ελλάδα της μετανάστευσης, σελ. 9-38, 205-252, 303-366 και
Παύλου - & Σκουλαρίκη Α., 105-140, 287-306, 353-396

Αρχειοθήκη ιστολογίου