19/11/10


14.00 - 14.30: Ερωτήσεις - συζήτηση


18.00-19.00: Συνεδρία 3

Πρόεδρος: Ηλίας Σκουλίδας (ΤΕΙ Ηπείρου)

Λάμπρος Μπαλτσιώτης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Προσλήψεις του ζητήματος των Τσάμηδων κατά τη σοσιαλιστική περίοδο στην μεταψυχροπολεμική αλβανική ιστοριογραφία.

Κατερίνα Τσέκου (Δρ Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
Βορειοηπειρώτες από τη δεκαετία του 1940 «πρόσφυγες» στην Ελλάδα.
Απόπειρα για μια ανθρωπολογική προσέγγιση.

Δημήτρης Χριστόπουλος (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Ο αλυτρωτισμός στην ελληνική διοικητική πράξη.

19.00 - 19.30: Ερωτήσεις - συζήτηση

19.30 - 20.00 Διάλειμμα


20.00-21.00: Συνεδρία 4

Στρογγυλή τράπεζα
Πρόεδρος: Ηλίας Κουσκουβέλης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Γιάνης Γιανουλόπουλος (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Βασίλης Κόντης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Niko Ago (Δημοσιογράφος)
Χορηγοί:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Εκδόσεις Επίκεντρο

Αρχειοθήκη ιστολογίου