22/11/10

Επιστημονική ημερίδα
Ελλάδα και Αλβανία στον Ψυχρό Πόλεμο
«Προσλήψεις της ελληνικής πολιτικής»


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αίθουσα συνεδρίων (α’ όροφος)

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010


09.00 - 09.15: Χαιρετισμός - Εισαγωγικό σχόλιο

Νίκος Μαραντζίδης,
(Πρόεδρος Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

09.15 - 10.30: Εισαγωγικές 0μιλίες

Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
"Η Ελλάδα στον Ψυχρό Πόλεμο: «Προσλήψεις» και σχολές σκέψης της ελληνικής διπλωματίας."

Βασίλης Κόντης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
"Ο Ψυχρός Πόλεμος και η ελληνοαλβανική εμπλοκή (1946 - αρχές δεκαετίας 1960)."

10.30 - 11.00: Διάλειμμα

11.00-12.00: Συνεδρία 1

Πρόεδρος: Ευάνθης Χατζηβασιλείου
(Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Σταύρος Ντάγιος (Δρ Ιστορίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
"Οι σχέσεις Ελλάδας - Αλβανίας την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου."

Γιάνης Γιανουλόπουλος (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
"Η μυστική αγγλοαμερικανική επιχείρηση ανατροπής του αλβανικού καθεστώτος, 1948-1953."

Σπυρίδων Σφέτας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
"Η αποκατάσταση των ελληνοαλβανικών σχέσεων τη δεκαετία του 1970."

12.00 - 12.30: Ερωτήσεις - συζήτηση

12.30 - 13.00 Διάλειμμα

13.00-14.00: Συνεδρία 2

Πρόεδρος: Νίκος Μαραντζίδης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Ξενοφών Κοντούρης (Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών)
"Η δράση του Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών."

Ηλίας Σκουλίδας (ΤΕΙ Ηπείρου)
"Κεντρική Επιτροπή Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΚΕΒΑ): Ιδεολογία και πολιτική κατά τις πρώτες δεκαετίες του Ψυχρού Πολέμου."

Τηλέμαχος Κώτσιας (Συγγραφέας)
"Τα πέρα από το βιβλίο Στην απέναντι όχθη."

14.00 - 14.30: Ερωτήσεις - συζήτηση


18.00-19.00: Συνεδρία 3


Πρόεδρος: Ηλίας Σκουλίδας (ΤΕΙ Ηπείρου)

Λάμπρος Μπαλτσιώτης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
"Προσλήψεις του ζητήματος των Τσάμηδων κατά τη σοσιαλιστική περίοδο στην μεταψυχροπολεμική αλβανική ιστοριογραφία."

Κατερίνα Τσέκου (Δρ Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
"Βορειοηπειρώτες από τη δεκαετία του 1940 «πρόσφυγες» στην Ελλάδα.
Απόπειρα για μια ανθρωπολογική προσέγγιση."


Δημήτρης Χριστόπουλος (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
"Ο αλυτρωτισμός στην ελληνική διοικητική πράξη."

19.00 - 19.30: Ερωτήσεις - συζήτηση

19.30 - 20.00 Διάλειμμα


20.00-21.00: Συνεδρία 4

Στρογγυλή τράπεζα

Πρόεδρος: Ηλίας Κουσκουβέλης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Γιάνης Γιανουλόπουλος (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Βασίλης Κόντης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Niko Ago (Δημοσιογράφος)
Χορηγοί:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Εκδόσεις Επίκεντρο

Αρχειοθήκη ιστολογίου